Валюталык операциялар

«Евразиялык сактык банкы» ААК өз кардарларына чет өлкөлүк валютанын бардык түрлөрү боюнча валютаны конвертациялоо операцияларын жүргүзүү үчүн ийкемдүү шарттарды сунуштайт.

Банк накталай/нак эмес чет өлкө валютасын 5 000 АКШ долларынан жогору же эквивалентинде сатып алуу/ сатуу боюнча жекече тарифтерди белгилөөгө укуктуу.

Банк кардарларга SWIFT эл аралык төлөм системасын колдонуу менен дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө чет өлкөлүк валюталардын бардык түрлөрүндө эл аралык которууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет.