ВАКАНСИЯЛАР

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК карьералык кең келечекти ачат жана кесипкөй инсандар менен кызматташууга кызыкдар. Банк сиздин маалыматтарыңыздын купуялуулугуна кепилдик берет. Резюмеңизди (сүрөтү менен) hrm@esb.kg дарегине кайсы кызматка тапшырып жатканыңызды көрсөтүү менен жөнөтсөңүз болот.