Лицензиялар

Юридикалык жактын кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк

Image
Image

Улуттук жана/же өлкө валютада банктык операцияларын жүргүзүү укугуна Евразиялык Сактык Банкынын лицензиясы

Лицензия № 041 на русском

Image

Лицензия № 041/2 на русском

Image

Лицензия № 041 кыргызча

Image

Лицензия № 041/2 кыргызча

Image

Лицензия № 041/1 кыргызча

Image

Лицензия № 041/1 на русском

Image