Эсептешүү жана кассалык тейлөө

«Евразия Сактык Банкы» ААК өз кардарларына улуттук жана чет өлкөлүк валютада эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча кызматтардын кеңири спектрин көрсөтөт.

Банк өз ишинде кардардын заказдарын кынтыксыз жана туура аткаруу принциптерин жана ар бир кардарга жеке мамилени жетекчиликке алат.

 • Накталай акча операциялары
 • Конверсия операциялары
 • Баалуу кагаздар менен операциялар
 • Эсептешүү эсептерди ачуу
 • Кредиттик операциялар
 • Эсепти ачуусуз акча которуулар
 • Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө
 • Билим берүү жана башка тиешелүү кызматтар үчүн төлөм
 • Эсептешүү жана кассалык тейлөө
 • Төлөм карталары
 • Валюталык операциялар
 • Сейф депозитарийи