Платежные карты

Бүгүнкү күндө накталай акча акырындык менен  заманбап адамдын атрибуттарынын бири - пластикалык карталардын пайдасына карата өз позициясын жоготуп жатат. Сиз акчаңызды Евразиялык С

актык банкында өз эсебиңизде сактап, пластикалык карта аркылуу өлкөнүн каалаган жеринде коопсуз пайдалана аласыз.

Мындан тышкары, пластикалык картаны колдонуу ар кандай чыгымдарды төлөө үчүн алда канча ыңгайлуу, анткени алар Картанын ээсине күнү-түнү мүмкүнчүлүк берген төлөм инструменти болуп саналат:

  • товарлар жана кызматтар үчүн накталай эмес төлөмдөр,
  • накталай акчаны банктын бөлүмдөрүнөн жана өзүн-өзү тейлөөчү банктык аппараттардан - банкоматтардан кабыл алуу;
  • ошондой эле кошумча банктык кызматтарды пайдалануу.

«Евразиялык сактык банкы» ААК сиздерге Кыргыз Республикасынын сом менен эсебин жүргүзүү менен улуттук пластикалык ЭЛКАРТ карталарын чыгарууну жана тейлөөнү сунуштайт.

Банк эсебиңизди башкарууда максималдуу эркиндиктен ырахат алыңыз!

ЭЛКАРТ улуттук төлөм картасы

Элкарт улуттук төлөм картасы – универсалдуу төлөм инструменти, Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү накталай эмес төлөм мейкиндигин түзүүнүн алкагында чыгарылган бардык учурлар үчүн карт.

Image