Акча которуулар

Эсепти ачуусуз акча которуулар

Эсеп ачуусуз акча которуу кызматы минималдуу чыгымдар жана ишенимдүүлүк кепилдиги менен тез арада акча каражаттарын жөнөтүүгө же алууга муктаж болгондор үчүн арналган. Евразиялык Сактык Банкы колдонгон которуу системалары акчаны өтө тез жана толук коопсуз жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Банктын филиалдары ар бир конкреттүү учур үчүн эң ыңгайлуу жана пайдалуу системаны тандоого жардам берет.

Акча которууну жөнөтүүдө төмөнкүлөрдү аткаруу керек

Акча которууну жөнөтүүдө төмөнкүлөрдү аткаруу керек·        

 • “Акча жөнөтүү үчүн арыз” формасын толтуруңуз, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
  • Алуучунун толук аты-жөнү;
  • Которуу суммасы сандар жана сөздөр менен;
  • Которуу валютасынын аталышы;
  • Жөнөтүүчүнүн толук аты-жөнү жана инсандыгын тастыктаган документтин реквизиттери;
  • алуучунун телефон номери (бар болсо);
  • Жөнөтүүчүнүн датасы жана колу;
 • Банктын кызматкерлери бардык керектүү документтерди толтурууга жардам беришет.
 • Толтурулган форманы, жөнөтүлүүчү сумманы, өзүңүздүн инсандыгыңызды тастыктаган документти тапшырыңыз жана Банк операторуна которуу акысын төлөңүз. (Которуу жөнүндө маалымат оператор тарабынан системага киргизилет)
 • Которууну жөнөткөндөн кийин акча которуунун контролдук номери менен бланктын көчүрмөсүн алыңыз.
 • Алуучуга чалып, акча которуунун суммасын жана контролдук номерин бериңиз.

Акча которууну алгандан кийин алуучуга төмөнкүлөр керек:

Акча которууну алгандан кийин алуучуга төмөнкүлөр керек:

 • Паспорт же инсандыгыңызды тастыктаган башка документ алып жүрүңүз.
 • Эгерде акча которуу алуучунун ишеним каты боюнча аракеттенүүчү өкүлгө берилсе, анда паспортту же өкүлдүн ким экендигин тастыктаган башка документти жана тийиштүү түрдө таризделген ишеним катты көрсөтүү зарыл.
 • Төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен которууну алуу үчүн анкетаны толтуруңуз:
  • Алуучунун толук аты-жөнү жана инсандыгын ырастоочу документтин реквизиттери;
  • Которуу суммасы сандар жана сөздөр менен;
  • Которуу валютасынын аталышы;
  • Өткөрмө контролдук номери (коду);
  • Жөнөтүүчүнүн толук аты-жөнү;
  • алуучунун телефон номери (бар болсо);
  • Жөнөтүүчүнүн датасы жана колу;

Эсеп ачпастан акча которуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси

Тургундар 

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID картасы) 

Резидент эместер 

Чет өлкөлүк паспорт же арыз ээсинин Кыргыз Республикасындагы укуктук статусун тастыктаган алмаштыруучу документ.