Акционерлер

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын 5 жана андан көп % акцияларына ээлик кылган баалуу кагаздарынын ээлеринин тизмеси

Акционердин аты Уставдык капиталдагы үлүшү (%)
«Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги» мекемеси 60.95
«Альфа Телеком» ЖАК 19.99
Сартказиев Медербек Бакырдинович 7.90
Толкачев Сергей Сергеевич 5.45