Юридикалык жактар үчүн депозит

«Стандарт» депозити - юридикалык жактар үчүн

 Валюта  6 ай.  9 ай.  12 ай.  18 ай. 24 ай. 
 сом  -  -  10%  -  11%
 usd  -  -  - - -
  • Ай сайын пайыздык капиталдаштыруу
  • Пайыздык капиталдаштыруу депозиттин мөөнөтү аяктаганга 3 ай калганда токтойт;
  • Эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша депозиттер боюнча жекече пайыздык чендерди Банк белгилөөгө укуктуу;
  • «Евразиялык Сактык Банкы» ААК «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы № 13/09 катышуучу банктардын реестрине киргизилген