Юридикалык жактар үчүн депозит

«Стандарт» депозити - юридикалык жактар үчүн

 Валюта  6 ай.  9 ай.  12 ай.  18 ай. 24 ай. 
 сом  -  -  9%  -  10%
 usd  -  -  - - -
  • Ай сайын пайыздык капиталдаштыруу
  • Пайыздык капиталдаштыруу депозиттин мөөнөтү аяктаганга 3 ай калганда токтойт;
  • Эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша депозиттер боюнча жекече пайыздык чендерди Банк белгилөөгө укуктуу;
  • «Евразиялык Сактык Банкы» ААК «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы № 13/09 катышуучу банктардын реестрине киргизилген

Паспорт депозитного продукта «Бизнес»

 Депозиттин аталышы  Бизнес
 Валютасы:  USD, EUR, CHY
 Мөөнөтү:  3 ай 6 ай 12 ай
 Пайыздык ставкасы:  0,2 % жылдык 0,3 % жылдык 0,5 % жылдык
 Валютасы:  RUB
 Мөөнөтү:  3 ай 6 ай 12 ай
 Пайыздык ставкасы: 1 % жылдык 2 % жылдык 3 % жылдык
 Вкладчики: юридические лица
 Частичное пополнение: Да
 Частичное снятие: Нет
 Выплата процентов: Ежемесячно
 Капитализация: Не предусмотрена
Досрочное расторжение: При досрочном расторжении срочного депозита, начисленные проценты не выплачиваются.
Ранее выплаченные проценты вычитаются из суммы депозита.
Пролонгация: Не предусмотрена. Сумма вклада и начисленные проценты хранятся в Банке на счете Вкладчика