Бизнес кредиттери

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ БИЗНЕС ҮЧҮН КРЕДИТТЕР/КРЕДИТТИК ЛИНИЯ

  • Пайыздык ставка: Улуттук валютада: 200 000 сомго чейин - 26%; 200 001 сомдон 2 500 000 сомго чейин - 24%; 2 500 001 сомдон 5 000 000 сомго чейин - 22%; 5 000 001 сомдон 10 000 000 сомго чейин - жылдык 21%;
  • Кредиттин (Насыянын) мөөнөтү – 24 айдан баштап. 60 айга чейин;
  • Кирешени тастыктаган документ талап кылынат;
  • Күрөө – кыймылдуу же кыймылсыз мүлк (кепилдик берүүчү);

  • Зарыл болгон учурда кошумча күрөө (кепилдик ж.б.);