Банктын реквизиттери

Банктын реквизиттери

 

Компаниянын аты:

«Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому

Иш жүзүндөгү дареги:

720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимова, 40/1 көч.

720021, Кыргыз РесЮридикалык дареги:

720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимова, 40/1 көч.

ИНН:

02903199310045

БИК:

112001

БИК НБ КР:

101001

Код РНИ:

999 УККН

Кор. счет в НБКР:

1013810000470180

ОКПО:

20205649

SWIFT:

KYRGKG22