Насыя алуу үчүн, төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:

  1. Зарыл болгон документтерди даярдоо (зарыл болгон документтердин тизмеси менен бул жерден таанышсаңыз болот 4 бет)
  2. Насыя алуу үчүн арыздын формасын толтуруңуз же Насыя алуу үчүн арыз жазыңыз;
  3. Толтурулган арызды жана төмөнкү формадагы зарыл болгон документтерди жөнөтүп, андан кийин Банктын Башкы кеңсесине документтердин топтому менен     кайрылыңыз.
    1. Сиз менен кербайланыш үчүн төмөнкү талаачаларды толтуруңуз: