Валюталык операциялар

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКы өз кардарларына чет өлкөлүк валютанын бардык түрлөрү боюнча валюталык-конверсиялык операцияларды жүргүзүүнүн ийкемдүү шарттарын сунуштайт. Банк наталай/накталай эмес 5000 USD дан жогору чет өлкөлүк валютаны же анын эквивалентин сатып алуу/сатуу үчүн жекече курсту аныктоого укуктуу.

Банк кардарларына SWIFT, TELEX эл аралык эсептик системаларын колдонуу менен дүйнө жүзүнүн каалаган өлкөсүнө чет өлкөлүк валюталардын бардык түрлөрүндө эл аралык акча которууларды аткаруу мүмкүнчүлүгүн берет.