Эсептешүү жана кассалык тейлөө

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКы өз кардарларына улуттук валютада да, чет өлкөлүк валютада да эсеп-кассалык тейлөө боюнча кызматтардын кеңири спектрин тартуулайт.
Өзүнүн ишинде Банк кардарлардын табыштамаларын так жана туура аткаруу, ар бир кардарга жекече мамиле жасоо принциптери менен жетектелет.

  • Накталай акчалар менен болгон операциялар
  • Конверсиялык операциялар
  • Баалуу кагаздар менен болгон операциялар
  • Эсептик бет эсептерин ачуу
  • Насыя операциялары
  • Эсеп ачпастан акча которуулар
  • Коммуналдык төлөмдөрдү аткаруу
  • Билим берүү жана башка коштоочу кызматтардын акысын төлөө

Сиз кошумча катары Кыргыз РеспубликасынынУлуттук Банкына төмөнкү облустук бөлүмдөр боюнча кайрылсаңыз болот:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы Бишкек ш., Чүй пр., 168 (0312 ) 615278
Ош облустук башкармалыгы: Ош ш., Курманжан Датка көч., 119 (03222) 48463
Жалал-Абад облустук башкармалыгы Жалал-Абад ш., Эркиндик көч., 13 (03722) 23884

 

Кызматташтыгыңыз үчүн Сиздерге алдын ала ыраазычылык билдиребиз!

Для юридических лиц

Для физических лиц