Урматтуу кардарлар!

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКы Бишкек шаарында төмөнкү дарек боюнча банк мүлкүн реализациялайт:

Бишкек ш., Ажыбек Баатыр көч., (мурд. Аэропорт) үй 1/1 бат. 9, идентификациялык коду 1-01-11-0059-0227-01-009.

Банктын башка мпенчигин сатып алууга ипотека берүүнүн негизги шарттары:

  • Баштапкы төлөм — 10% жана андан жогору;
  • Пайыздык чен 14% жылдык улуттук валютада;
  • Ай сайын аннуитенттик төлөмдөр менен жабуу.

Ипотеканын мөөнөтү — 10 жылга чейин.

Сатуу-сатып алуунун бардык мүмкүн болгон варианттарын карап чыгабыз.

Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор аркылуу кайрылыңыздар:

  • 0312 38 91 91 (ич. 151);
  • 0555 00 83 86.