Керектөөчү насыясы

Керектөөчү насыялар (автотранспорт каражатын сатып алуу, батирди ремонт кылуу, окуутуу акысын төлөө, иш-чараларды өткөрүү, саякат) :

-Пайыздык чен:

-Улуттук валютада жылдык 20%дан жогору;

— Насыянын мөөнөтү — 24 айга чейин (индивидуалдуу түрдө 60 айга чейин);

-Кирешелерди тастыктоо — милдеттүү түрдө;

— Күрөө менен камсыздоо – кыймылсыз мүлк (насыялар 200 000 сомго чейин болсо кыймылдуу мүлк);

Зарыл болгон учурда кошумча күрөө (кепил ж.б.);

Ипотекалык насыялоо (кймылсыз мүлк, жер участогун сатып алуу):

— Кардарда ал сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктүн баасынын 30% болушу керек жана кошумча күрөөгө кыймылсыз мүлктү көрсөтүүсү мүмкүн;

— Пайыздык чен:

Улуттук валютада жылдык 18%дан жогору;

— Насыянын мөөнөтү — 6 айдан 120 айга чейин (индивидуалдуу түрдө 60 айга чейин);

— Кирешелерди тастыктоо — милдеттүү түрдө;

— Күрөө менен камсыздоо – кыймылсыз мүлк,

зарыл болгон учурда кошумча күрөө (кепил ж.б.);

 

* Банктын Тарифтерине ылайык накталай/накталай эмес насыя каражаттарын берүү;

* Акча каражаттарын накталай чыгарып алуу – комиссия алынбайт;

* Күрөөнү баалоо – комиссия алынбайт;

Банк келип түшүүсүнө жараша насыянын негизги суммасын жабууну көрсөтөт, ай сайын пайыздарды жабуу милдеттүү түрдө аткарылат, мөөнөтүү индивидуалдуу каралат.

* Насыя чектемесин көрсөтүү үчүн комиссия алынбайт.

Эффективдүү пайыздык чен 20%дан жогору.