Төлөм карталары

Бүгүнкү күндө накталай акча заманбап адамдын атрибуттарынын бири болгон пластик карталарына уламдан улам өз ордун бошотуп берип жатат. Сиз өзүңүздүн акча каражаттарыңызды Евразиялык Сактык Банкындагы эсебиңизде сактап, пластик карталарынын жардамы менен өлкөнүн каалаган жеринен аларды коопсуз колдоно аласыз. Жана да пластик карталардын жардамы менен бардык чыгымдарды төлөө бир кыйла ыңгайлуу, себеби алар өз Ээсине күнү-түнү төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк берген төлөм куралы болуп саналат:

  • товарларды жана кызматтарды накталай эмес төлөө,
  • накталай акча каражаттарын банктын бөлүмдөрүнөн да, банктын өзүн-өзү тейлөө түзмөктөрүнөн – банкоматтардан да алуу,
  • жана ошондой эле банктын кошумча сервистик кызматтары менен колдонуу.

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКы КР сомунда эсеп жүргүзүү менен улуттук ЭЛКАРТ пластик карталарын чыгарууна жана тейлөөнү сунуштайт

Банк эсебиңизди башкарууда максималдуу эркиндиктен ырахат алыңыз!