Бизнести өнрүктүрүү үчүн насыялар

Физикалык жактарга бизнес үчүн насыялар/насыя багыттары (товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана бизнести кеңейтүү):

— Пайыздык чен:

— Улуттук валютада:

500 000 сомго чейин — 20%; 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин — 19%; 1 000 001 сомдон жогору — 18% жылдык;

— Насыянын мөөнөтү – 6 айдан 36 айга чейин (индивидуалдуу түрдө 60 айга чейин);

— Кирешелерди тастыктоо — милдеттүү түрдө;

— Күрөө менен камсыздоо – кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк;

Зарыл болгон учурда кошумча күрөө (кепил ж.б.);

Юридикалык жактарга бизнес үчүн насыялар/насыя багыты (товар жүгүртүүнү көбөйтүү, бизнести кеңейтүү, жабдууларды сатып алуу):

— Пайыздык чен:

— Улуттук валютада:

500 000 сомго чейин — 20%; 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин — 19%; 1 000 001 сомдон жогору — 18% жылдык;

— Насыянын мөөнөтү – 6 айдан 36 айга чейин (индивидуалдуу түрдө 60 айга чейин);

— Кирешелерди тастыктоо — милдеттүү түрдө;

— Күрөө менен камсыздоо – кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк;

Зарыл болгон учурда кошумча күрөө (кепил ж.б.);

 

Эффективдүү пайыздык чен 20%дан жогору.