Корреспонденттик тармак

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКынын кардарларынын эсебине акча каражаттары түшүүсү үчүн төмөнкү корреспонденттик эсептерди колдонууну суранабыз (BIC-SWIFT: KYRGKG22):

«УРАЛСИБ Банкы» ЭАК:

Дареги: 119048, Россия, Москва ш., Ефремов көч., 8
SWIFT AVTBRUMMXXX
Корреспонденттик эсептер USD эсеби № 30111840100010000040
RUB эсеби № 30111810800010000040

«Евразиялык Банк» АК

Дареги: 050002, Казакстан, Алматы ш., Кунаев көч., 56
SWIFT EURIKZKAXXX
Корреспонденттик эсептер USD эсеби № KZ1694800USD20130015
KZT эсеби № KZ3994800KZT20130014
EUR эсеби № KZ1994800EUR20130014