«Стандарт» Аманаты юридикалык жактар үчүн

Валюта 6ай. 9ай. 12ай. 18ай. 24ай.
10% 11%
  • Пайыздарды ай сайын капиталдаштыру;
  • Пайыздарды капиталдаштыруу аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин 3 ай мурда токтотулат;
  • Банк эсеп, эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша аманаттар боюнча индивидуалдуу пайыздык чендерди аныктоого укуктуу
  • «Евразиялык Сактык Банкы» ААКы КР «Банк салымдарын (аманаттарды) коргоо жөнүндө» Мыйзамына ылайык аманаттарды коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августунда Катышуучу банктардын реестрине №13/09 номери менен киргизилген.