Депозит — жеке адамдар үчүн «Стандарт»

 

«Стандарт» депозиттик продуктунун паспорту

 

Аманаттын аталышы Стандарт
Валюта Сом
Мөөнөтү 12 ай 24 ай
% сунуш 10 % ж 11 % ж
Салым кошкондор Жеке жактар, Юридикалык жактар
Жарым-жартылай толуктоо Жок
Жарым-жартылай алуу Жок
Пайыздык төлөө ай сайын

 

«Аккумулятордук» депозиттик продуктунун паспорту

 

Аманаттын аталышы Кумулятивдик
Валюта Сом
Мөөнөтү (ай менен) 12 ай 24 ай
% сунуш 9 % ж 10 % ж
Салым кошкондор Жеке адамдар
Жарым-жартылай толуктоо Ооба
Жарым-жартылай алуу чегерилген%
Жок
Капиталдаштыруу Ооба, ай сайын капиталдаштыруу
Өзгөчө шарттар Пайыздык капиталдаштыруу депозиттин мөөнөтү аяктаганга 3 ай калганда токтотулат

 

 

«Пенсия» депозиттик продуктунун паспорту

 

Аманаттын аталышы Пенсия
Валюта Сом
Минималдуу депозиттик баланс 1 000 сом
Мөөнөтү 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай
% сунуш 7 % ж 10,5 % ж 11 % ж 11 % ж
Салым кошкондор Жеке адамдар (пенсионерлер)
Депозитти толуктоо Ооба
Жарым-жартылай алуу Ооба
Пайыздык төлөө Ай сайын
Өзгөчө шарттар Кошулган пайыздардын мөөнөтү бүтпөйт

 

«Ыңгайлуу» депозиттик продуктунун паспорту

 

Аманаттын аталышы Ыңгайлуу
Валюта Сом
Минималдуу депозиттик баланс 5000 сом
Мөөнөтү 6 ай 12 ай 24 ай 36 ай
% сунуш 6 % ж 9 % ж 10 % ж 10 % ж
Салым кошкондор Жеке адамдар
Депозитти толуктоо Ооба
Жарым-жартылай алуу Ооба
Пайыздык төлөө Ай сайын
Өзгөчө шарттар Кошулган пайыздардын мөөнөтү бүтпөйт