Эсеп ачпастан акча которуу

Эсеп ачпастан акча которуу кызматы минималдуу чыгым жана ишенимдүүлүк кепилдиги менен акча каражаттарын ыкчам жөнөтүү же алуу зарыл болгон адамдарга арналган. «Евразиялык Сактык Банкы» иштеген которуу системалары акча каражаттарын абдан тез жана коопсуз жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Банктын филиалдарынан Сиз ар бир конкреттүү учур үчүн эң ыңгайлуу жана пайдалуу системаны тандоодо жардам аласыз.

Евразиялык Сактык Банкы жети эл аралык которуу системасы боюнча акча которууларды жүргүзөт:

Акча которууну жөнөтүүдө

Жөнөтүүчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

«Акча жөнөтүүгө арыз» бланкын толтуруп, анда төмөнкү маалыматты көрсөтүүсү зарыл:

 • Алуучунун аты-жөнү;
 • Которуу суммасы сан жана жазуу жүзүндө;
 • Которуу валютасынын аталышы;
 • Жөнөтүүчүнүн аты-жөнү жана өздүгүн күбөлөндүргөн документтин берилмелери;
 • Алуучунун телефон номери (эгер болсо);
 • Датасы жана Жөнөтүүчүнүн колу;

Банктын кызматкерлери Сизге зарыл болгон бардык документтерди толтурууга жардам беришет.

Толтурулган бланкты, жөнөтүлүүчү сумманы, өздүгүңүздү күбөлөндүрүүчү документти берип, Банк операторуна акча которуу үчүн комиссияны төлөө зарыл. (Которуу жөнүндө маалымат оператор тарабынан системага жазылат)

Которуу жөнөтүлгөндөн кийин акча которуунун көзөмөлдүк номери жазылган бланктын копиясын алыңыз.

Алуучуңузга чалып, которулган акчанын суммасын жана көзөмөлдүк номерин билдириңиз.

Акча которууну алууда

Алуучу төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

Паспортуңузду же өздүгүңүздү күбөлөндүрүүчү башка документиңизди көрсөтүү.

Акча которуу алуучунун ишеним каты боюнча иш алып барган өкүлүнө берилген учурда, өкүлдүн паспорту же өздүгүн күбөлөндүргөн башка документи жана тийиштүү түрдө жол-жоболоштурулган ишеним каты болушу керек

Акча которууну алуу үчүн арыз бланкын толтуруп, төмөнкү маалыматты көрсөтүү зарыл:

 • Алуучунун аты-жөнү жана өздүгүн күбөлөндүрүүчү документтин берилмелери;
 • Которуунун суммасы сан жана жазуу жүзүндө;
 • Которуу валютасынын аталышы;
 • Которуунун көзөмөлдүк номери (код);
 • Жөнөтүүчүнүн аты-жөнү;
 • Алуучунун телефон номери (эгер болсо);
 • Датасы жана Жөнөтүүчүнүн колу;

Эсеп ачпастан акча которуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси

Резиденттер

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID карт)

Резидент эмес адамдар

Арыз ээсинин чет мамлекеттик паспорту же анын Кыргыз Республикасында леагалдуу болуусун тастыктаган башка документи.