Акционерлер

«Евразиялык Сактык Банкы» ААКынын 2% жана андан жогору акцияларга ээ болгон баалуу кагаз ээлеринин тизмеси

Акционердин аты Уставдык капиталдагы үлүшү
Асанова Алтынай Талгатовна, Казакстан Республикасы 9,42323
«Жыйырма Бешинчи Кадр» ЖАК, Кыргыз Республикасы 3,33333
Мухамеджанова Мадина Ахмагамбетовна, Казакстан Республикасы 2,90097
Толкачев Сергей Сергеевич, Кыргыз Республикасы 6,84761
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд, Кыргыз Республикасы 76.56001